Логін (ЄДРПОУ):
Пароль:

Що завантажувати?

Перелік необхідних документів!

 1. Cтатут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію товариства;

 2. Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні документи та зміни до них;

 3. Положення про кожну філію та кожне представництво товариства;

 4. Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;

 5. Протоколи загальних зборів;

 6. Висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора товариства;

 7. Річну фінансову звітність;

 8. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

 9. Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства;

 10. Перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;

 11. Особливу інформацію про товариство згідно з вимогами законодавства.

 12. Повідомлення про збори ( за 30 днів)